Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
    ID
 
Produkcija:
Zavod trajekt, Gornji trg 10, Ljubljana

Avtorji:
Tadej Glažar, zamisel in uredniško delo
Anja Planišček, zamisel in uredniško delo
Domen Fras, oblikovanje spletne strani
Gregor Cilenšek, programiranje spletne strani

in

Študenti Fakultete za arhitekturo:
Blaž Babnik Romaniuk, priprava gradiva
Jelka Fritz, priprava gradiva
Urban Jeriha, priprava gradiva
David Kozamernik, fotografije
Aleksander Lužnik, priprava gradiva
Janez Marolt, fotografije
Ana Ocvirk, priprava gradiva
Metka Pretnar, fotografije
Mojca Šavnik, priprava gradiva
Veronika Ule, priprava gradiva

Sofinanciranje:
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo

Sodelovanje:
Telekom Slovenije d.d.

Na strežniku:
moj.net

Viri gradiva:
Arhiv Republike Slovenije

Arhivi arhitekturnih birojev

Arhivi Fakultete za arhitekturo

Arhiv Galerije Dessa

Arhitektov bilten (AB)

Sinteza

Bernik Stane, Arhitekt Milan Mihelič, Arhitekturni muzej, Ljubljana 1980.

Bernik Stane, Novejša slovenska arhitektura, Zveza arhitektov Slovenije, Ljubljana 1968.

Bernik Stane, Pogledi na novejšo arhitekturo in oblikovanje, Park, Ljubljana 1992.

Bernik Stane, Slovenska arhitektura, urbanizem, oblikovanje in fotografija 1945-1978, Arhitekturni muzej, Ljubljana 1979.

Bernik Stane, Slovenska arhitektura 20. stoletja, Mestna galerija, Ljubljana 2004.

Brate Tomaž, Ravnikar Vojteh, Slovenija: 9 arhitektov, Piranesi, Ljubljana 1996.

Dolenec Metka, Arhitekt Savin Sever, Nuit, Ljubljana 2003.

Glažar Tadej, Koželj Janez, Katalog, Vladimir Šubic, arhitekt, zbrano delo, AB, 111/114, Ljubljana 1992.

Gostiša Lojze, Stele France, Arhitekt Jože Plečnik 1872-1957 – katalog k razstavi, Ljubljana 1986.

Hrausky Andrej, Koželj Janez, Arhitekturni vodnik po Ljubljani, Založba Rokus, Ljubljana 2002.

Hrausky Andrej, Koželj Janez, Prelovšek Damjan, Plečnikova Ljubljana: vodnik po arhitekturi, Dessa, Ljubljana 1996.

Ivanšek France,Hommage a Edvard Ravnikar 1907-1993, France in Marta Ivanšek,Ljubljana 1995.

Kalčič Igor, Edo Mihevc: arhitekt in učitelj Ljubljanske šole za arhitekturo, Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo, Ljubljana 1993.

Kos Milko, Srednjeveška Ljubljana: topografski opis, Kronika, Ljubljana 1955.

Koselj Nataša, Arhitektura 60. let v Sloveniji. Kontinuiteta ideje, AB, Ljubljana 1996.

Koželj Janez (et.al.), Ivan Vurnik:1884-1971: slovenski arhitekt, AB št. 119/124, Ljubljana 1994.

Mercina Andrej, Izjemnost socialistčne stanovanjske arhitekture in opus arhitekta Ilije Arnautovića, diplomska naloga, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 1998.

Mihelič Breda, Urbanistični razvoj ljubljane, Partizanska knjiga, Ljubljana 1983.

Mihelič Breda, Vodnik po Ljubljani, DZS, Ljubljana 1994.

Pozzeto Marko, Arhitekt Maks Fabiani, L.I.B.R.A., Kranj, 1997.

Ravnikar Edvard, Moderna galerija, Kronika slovenskih mest, VII/2, Ljubljana 1940.

Ravnikar Vojteh, Zorec Maruša, Gregorič Tina, Koselj Nataša, Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945 in 1970, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana 2000.

Šlajmer Marko, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani, Arhitekt, letnik 1960, št. 5, Ljubljana 1960.

Šlajmer Marko, Zadružne hiše v Sloveniji, Arhitekt, 1956/18-19, Ljubljana 1956.

Šumi Nace, Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana 1992.

Šumi Nace, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, Mestni muzej, Ljubljana 1954.

Šumi Nace, Slovenija, umetnostni vodnik, Marketing 013 ZTP, Ljubljana 1992.

Vodopivec Aleš, Arhitektura Ljubljane, AB, Ljubljana 1978.

Zlodre Janko, Vladimir Šubic, arhitekt – stavbenik, arhitekt, zbrano delo, AB, 111/114, Ljubljana 1992.

Zupan Gojko, Pirkovič Jelka, Dešman Miha, 20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne: vodnik po arhitekturi, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana 2001.

Zupančič Bogo, Arhitekt Josip Costaperaria, KUD Polis, Ljubljana 2004.

Zupančič Bogo, Ljubljanski nebotičnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana 2001.