Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekta Janez Vovk, Aleš Šarec
Urbanistična zasnova Šišenske soseske 6 - ŠS-6
Tip:
Urbanistična/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1966
Investitor:
Stanovanjsko podjetje standard in PZ GIPOSS Ljubljana
 
Visoki bloki in stolpnice ob Celovški cesti
Naslov:
Med Celovško cesto, Šišensko, Vodnikovo in Gotsko ulico
   
Slika makete
Šišenska soseska 6 je ena prvih zaključenih stanovanjskih sosesk, ki so se v poznih 60. letih začele graditi v Ljubljani. Zasnova je zaobsegla območje med Celovško cesto, Šišensko, Vodnikovo in Gotsko ulico.
Urbanizem se je v tem obdobju vse bolj uveljavljal kot samostojna stroka - l. 1965 je bil izdelan Generalni urbanistični plan Ljubljane, ki je mesto razdelil na zazidalne otoke. Stanovanjska soseska, katere vzori prihajajo iz Amerike (‘Housing for the Machine Age’ C. Perry-ja) in skandinavskih mest, je kmalu postala ‘urbanistična prvina’ in prevladujoča oblika zasnov novih stanovansjkih mestnih predelov.
Urbanizem Šišenske soseske 6 sta načrtovala Aleš Šarec in Janez Vovk, arhitekturo pa Ilija Arnautović in Aleksander Peršin. ‘Pahljačasto’ zasnovo odlikuje postopno nižanje višinskih gabaritov od Celovške ceste proti Vodnikovi ulici: visoki bloki in stolpnice ob Celovški prehajajo do nizkih blokov ob Vodnikovi, ti pa dalje do individualne koseške zazidave. Razlog za to je bližina javnega prometa ob Celovški, kjer naj bi bila gostota stanovalcev večja.
Visoki bloki se združujejo v razgibane nize in ti v zalive, med katerimi so velike ozelenjene površine. Nizki bloki v obliki ‘podkvastih’ otokov objemajo notranje parke z otroškimi igrišči in vrtovi. Promet je iz teh ambientov izločen in omejen na nekaj ulic. Zelene površine soseske še danes veljajo za enega najkvalitetnejših primerov ljubljanskega stanovanjskega zelenja.
V zelenem osrčju soseske so šola, vrtec in telovadnica. Zasnova je v območju ob Celovški predvidela tudi izgradnjo preskrbovalno – kulturnega centra, ki zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil zgrajen. Ideja soseske kot zaključene urbanistične enote tako žal ni bila realizirana do potankosti, vseeno pa predstavlja enega kvalitetnejših slovenskih primerov.