Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Upravna stavba
Poštna hranilnica – Ministrstvo za finance
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1930
Arhitekt:
Josip Černivec
 
Pogled na vogal Cankarjeve in Štefanove
Naslov:
Cankarjeva 18
   
Palača nekdanje Poštne hranilnice, ki stoji na vogalu stavbnega otoka med Cankarjevo in Tomšičevo ulico, je kvaliteten primer zgodnjega ljubljanskega modernizma.
Stavba se zaokroženo ovija okoli uličnega vogala in ob Tomšičevi obroblja trg pred Narodno galerijo, ob Cankarjevi pa se vključuje v obstoječ stavbni niz. Členitev stavbe na dvonadstropno pritličje, ki je obloženo z gladkim kamnom in zgornjih gladko ometanih nadstropij sledi ideji dveh zveznih zaokroženih trakov. Fasadno ploskev dodatno členijo horizontalni robovi okenskih pasov.
Zunanjost stavbe nakazuje na njeno vsebinsko organizacijo: v pritličju so prostori hranilnice in velika dvorana za delo s strankami, v nadstropjih pa pisarne.
Zanimiv motiv stavbe je pravokotna streha z oglatim napuščem na konzolah, ki prekriva zaokroženo stavbno telo in ji daje nekoliko ekspresionističen videz.
Edini poudarek stavbe je vhod, nad katerim je okroglo okno, ki prinaša svetlobo v avlo. Vhod je okrašen s ženskima figurama dajanja in varčevanja, ki ju je izdelal kipar Ivan Jurkovič.