Pogled na celoto s severne strani
 
Načrt južne fasade
 
Skupek večih stavbnih teles se umešča med reko Gradaščico in množico po večini enodružinskih hiš. Z njimi, predvsem z naseljem četvorčkov v bližini, vzpostavlja dialog prek svoje pojavnosti, z zamaknitvami na cestni strani, dvokapno streho in gradivom.
Dom sestavljata dve vrsti elementov, dolge in visoke opečnate gmote in povezovalna nizka trakta. Pri prvih kot gradivo prevladuje opeka, ki jo v pritličju nadomešča beton, na daljših stranicah pa se ponavljajoče izmenjuje z lesom. Vse tri podolžne stavbe so namenjene stanovanjskemu delu. Prečna trakta pa sta združevalnega značaja. V večjem se nahajajo družabni prostori (jedilnica in dnevna soba) in servisni (kuhinja). Manjši del pa služi le kot povezovalni hodnik. Skupek vseh enot se tesno zapira proti cesti, na južni strani pa daje zavetje vrtu.
Arhitekt: France Ivanšek, Marta Ivanšek
Dom starejših občanov Kolezija
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1982
Naslov:
Kopališka ulica 10